Kenja no Mago

Jaunuolis miręs nelaimingo atsitikimo metu kitame pasaulyje atgimsta kaip kūdikis. Kiek vėliau jį priglaudė patriotinis herojus, išminčius Merlinas Wolfordas, kuris kūdikį pavadino Shinu. Jis buvo auginamas lyg Merlino anūkas ir klausydamas jo išminties įgavo daug galių. Tačiau jam sukakus penkiolika metų, jo senelis Merlinas pasakė: „Pamiršau jį išmokyti savaime suprantamų dalykų!“.

Štai taip prasideda kitoks, fantastinis „nepaprasto“ berniuko gyvenimas!