Black clover

Astas ir Junas buvo palikti prie bažnyčios tą pačią dieną. Augdami kartu, jie sužinojo apie „Karalių magą“ – stipriausią magą karalystėje – ir prižadėjo, kad jie varžysis vienas prieš kitą dėl karaliaus mago titulo. Tačiau kai jie užaugo, skirtumas tarp judviejų negalėjo likti nepastebimas. Kai Junas jau mokėjo naudotis ir valdyti magiją, Astas dar negalėjo naudoti magijos ir desperatiškai bandė pažadinti savyje magiškąsias galias.

Kai jiems suėjo po 15 metų, Junas gauna keturlapį, legendinį grimuarą, o Astas nieko. Tačiau vėliau, Juną užpuolą puolęs magas–riteris, vagis ketinantis iš jo pavogti legendinį grimuarą ir iš to užsidirbti. Astas atskubėjo į pagalbą, bandė išgelbėti Juną, tačiau buvo sukultas į miltus. Juno padrąsintas, jis atranda jėgų toliau kovoti. Išlaisvinęs vidines emocijas ir pyktį, Astas gauna penkialapį grimuarą, „Juodasis penkialapis“ jam suteikia užtektinai jėgų įveikti vagį. Po kelių dienų, abu draugai pasileidžia po pasaulį siekdami to paties tikslo – tapti Karaliu magu!