Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Tachikoma na Hibi

Tačikomų Dienos – tai trumpos komedinės serijos, pridėtos prie kiekvienos Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (TV versijos) serijų pabaigos.